top of page

Nomenament del nou Consell Parroquial


En una celebració eucarística es va presentar i va prendre possessió el nou Consell Parroquial de la Pastoral de la Mare de Déu de Betlem (CPP) el diumenge dia 31 de gener de 2021. El CPP el formen un grup de fidels què, amb comunicació amb el rector, representan la parròquia, les comunitats, els ministeris pastorals i moviments.

La seva missió és la d´ajudar al rector en el servei d´animació pastoral i també de recolzament perquè els diversos dons i serveis caminin en la unitat. Això és especialment important a la Parròquia de la Mare de Déu de Betlem ja que acull comunitats de diferents països. Conèixer nou Consell Parroquial

コメント


bottom of page